Adress till psykologteamet

Psykologteamet flyttar till ny adress i samma centrum fr.o.m 30 september 2019.

Ny adress: Solna Torg 3, plan 2 (ta glashissen mitt emot Lindex butiken)

 

2019-09-18T15:25:33+00:00