ADHD Utredning

ADHD UTREDNING2019-01-16T14:11:05+00:00

ADHD UTREDNING

På Barncentrum Solna har vi avtal för att bedriva ADHD utredningar. Vårt ADHD-team består av barnläkare, barnneurolog och erfarna psykologer. Om det finns misstanke om att ert barn har ADHD, önskar vi få in följande underlag:

– 5-15 formulär (ifyllt av föräldrar)

Ladda ned (5-15 formulär)

-5-15 formulär (ifyllt av skola)

Ladda ned (5-15 formulär)

-ASSQ formulär (ifyllt av föräldrar samt skola):

– Läkarbedömning (remiss) med beskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund

– Pedagogisk beskrivning från förskola/skola

Så går en ADHD-utredning till hos oss

Inför utredningen skickar vi kallelse tillsammans med skattningsformulär som ska fyllas i av vårdnadshavare och skolpersonal inför besöket.

Utredningen innebär flertal besök hos oss och samtliga besök äger rum på Barncentrum Solna BUMM:

  • Samtal med vårdnadshavare och psykolog. Tidsåtgång: 1 h.
  • Läkarbedömning med föräldrar och barn. Tidsåtgång: 30-40 min.
  • Psykologtestning med barn samt vårdnadshavare deltar. Tidsåtgång: 3 h.
  • Samtal mellan psykolog och skola/förskola med samtycke av föräldrar
  • Återgivning av utredningens resultat samt rekommendationer till föräldrar (och barn). (Barn < 12 år deltar inte på besöket om inget annat är överenskommet mellan psykolog och vårdnadshavare).  Tidsåtgång: 1 h.
  • Återgivning av utredningens resultat samt rekommendationer till skola om föräldrarna önskar detta. Föräldrar kan närvara på detta besök. Tidsåtgång: 1 h.
LÄS MER OM ADHD
LÄS MER OM ADHD 1177.SE