FÖR VÅRDGIVARE

FÖR VÅRDGIVARE2019-01-14T14:43:54+00:00

FÖR VÅRDGIVARE

Vi är en privat mottagning som arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi träffar barn mellan 0 upp till 18 år.

Vi arbetar i journalsystemet Take Care. Vår tjänstetelefon är: 08-42003430, knappval 9. Fax: 0842003431.

  • Basuppdrag inom barnmedicin

Basuppdraget är på specialistnivå. Vi tillhandahåller ingen akutmottagning men vi ska till vår målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag och barn under ett år prioriteras. Barn och ungdomar som inte tillhör målgruppen ska vända sig till sin husläkarmottagning.

Vi bedömer rätt vårdnivå enligt Viss.nu.

  • Tilläggsuppdrag ADHD 

Utredning, medicinsk behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD. Vi tar emot ADHD/ADD-patienter från 4 till och med 17 år.

OBS! Vi utreder inte barn med autismfrågeställning. Dessa barn skall hänvisas till BUP.

Vid remiss önskar vi få in följande: 

  • 5-15 formulär samt AQ formulär ifyllt av föräldrar samt förskola/skola
  • Pedagogisk beskrivning från förskola/skola
  • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen

Väntetider för utredning 

Ni finner uppdaterade väntetider under nyheter.

Medicinsk behandling mot ADHD

Om ert barn har erhållit en ADHD diagnos kan vi erbjuda medicinering. Detta diskuteras mellan patient/föräldrar och barnläkare.